Cookies

Omdat de video's op deze site van YouTube komen moet je de YouTube cookies accepteren, anders is er niks te zien. Maar daarnaast doe ik niks behalve anoniem bezoekers tellen.

Ramon Ratelt was mijn wekelijkse videocolumn in 2012. Mijn mening heeft blijkbaar special effects nodig.
DeB
ibli
othe
ek
DeK
osm
ose
nIk
Gaaf
steCo
lumnO
oit!
Over
steek
plaat
sen
O
ra
nj
e
D
eTr
ei
n
Ma
rktp
laa
ts
Zeb
est
aan
nog
Preci
esvolge
nshets
cript
Cul
inair
verv
oer
D
efi
et
s
Com
mun
ica
tie
Gekle
urdeM
edeme
isjes
Au
toma
tis
me
DeB
lade
nman
nen